Alt om Båt - Norges største båtportal
Annonser
Annonser
Temaside :

CE - merking - godkjenning

 • EU direktivet for fritidsbåter er omfattende.
 • Her er et utdrag av direktivet som forklarer klassene A,B,C og D:

Engelsk:

Definitions:

 • A. OCEAN: Designed for extended voyages where conditions may exceed wind force 8 (Beaufort scale) and significant wave heights of 4 m and above, and vessels largely self-sufficient.
 • B. OFFSHORE: Designed for offshore voyages where conditions up to, and including, wind force 8 and significant wave heights up to, and including, 4 m may be experienced.
 • C. INSHORE: Designed for voyages in coastal waters, large bays, estuaries, lakes and rivers where conditions up to, and including, wind force 6 and significant wave heights up to, and including, 2 m may be experienced.
 • D. SHELTERED WATERS: Designed for voyages on small lakes, rivers, and canals where conditions up to, and including, wind force 4 and significant wave heights up to, and including, 0,5 m may be experienced.

Svensk:

 • A. "OCEAN": Konstruerade för längre färder då vindstyrkan kan överstiga 8 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på 4 m eller mer, då dessa båtar skall kunna klara sig själva.
 • B. "UTANFÖR ÖPPEN KUST OCH UTOMSKÄRS": Konstruerade för färder utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 och med en signifikant våghöjd på upp till och med 4 m.
 • C. "KUSTFARVATTEN OCH INOMSKÄRS": Konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.
 • D. "SKYDDADE FARVATTEN": Konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.
 • Båtarna inom varje kategori skall vara konstruerade och byggda så att de under beskrivna förhållanden bibehåller sin stabilitet och flytkraft och uppfyller andra tillämpliga väsentliga krav som anges i bilaga 1 samt så att de är lättmanövrerade.
 • Informasjon om CE-merking utgitt av
 • sjøfartsdirektoratet.
 • CEproof Scandinavia
 • For mer informasjon om sertifisering, CE o.s.v. se også på nettsidene til Det Norske Veritas, for eksempelEC marking
 • eller på noen av disse sidene til EU om direktiv og annen informasjon om fritidsbåter

Lovdata:

Artikler:

Nyheter Artikler Tester

Utvalgte artikler

BÅTNYTTWebkamera

Annonser